kaBotViol
Scientific name:Botrylloides violaceus
ToLID prefix:kaBotViol
Taxon ID581057 NCBI GoaT
Taxonomy: Metazoa: Chordata: Ascidiacea: Stolidobranchia: Styelidae: Botrylloides
Number of chromosomes: 18
Haploid number: 16
Ploidy: 2
C-value: 0.740
Genome size:723,720,000 bp